Gymskola800x500-1.jpg

Gymskola

GYMSKOLAN – LÄR DIG TRÄNA!
Ett koncept som är teoretiskt och praktiskt kring hur man faktiskt tränar. Passar de som vill
komma igång men även de som aldrig tidigare tränat.

Bakgrund
Vi har tagit fram ett kompetenshöjande system som ger dig mer motivation. Vi tror att det ibland kan
handla om okunskap gällande träning och vill därför tillgodose behovet av utbildning.

Upplägg
Konceptet TEAM är, som namnet avslöjar, alltid gruppbaserad. Deltagarna i TEAM delar på en Personlig
Tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Genom att höja deltagarnas kunskap vet vi att
vi kan höja deras motivation som slutligen leder till bättre resultat! Gymskolans koncept skiljer sig från
övriga TEAM på så sätt att denna endast är 5 veckor långt. Under första tillfället sker en visning av gymmet
och avslutas med att den personliga tränaren går igenom hur upplägget under kommande tillfällen
kommer att se ut.

Antal tillfällen
5 tillfällen uppdelat på 5 veckor

Deltagare
4–6 personer

Mål
Att bli mer bekväm på gymmet!

Kontakta receptionen eller ring  0512 - 10870 för anmälan